Endosymbionts: Bacterial hijacking of fungi?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Bacteria inside fungal hyphae allow the fungus Rhizopus microsporus to form spores and operate via effectors in ‘stealth’ mode. When the functionality of one effector is taken away, bacteria are captured in septated cells and die.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R765-R767
TijdschriftCurrent Biology
Volume33
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 jul. 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endosymbionts: Bacterial hijacking of fungi?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit