Endothelial apoptosis in pulmonary hypertension is controlled by a microRNA/programmed cell death 4/caspase-3 axis

Kevin White, Yvonne Dempsie, Paola Caruso, Emma Wallace, Robert A McDonald, Hannah Stevens, Mark E Hatley, Eva Van Rooij, Nicholas W Morrell, Margaret R MacLean, Andrew H Baker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endothelial apoptosis in pulmonary hypertension is controlled by a microRNA/programmed cell death 4/caspase-3 axis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences