Endothelial struts enable the generation of large lumenized blood vessels de novo

Bart Weijts, Iftach Shaked, Mark Ginsberg, David Kleinfeld, Catherine Robin, David Traver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endothelial struts enable the generation of large lumenized blood vessels de novo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences