Energy flow and recycling in aquatic food chains Based on 14C metabolism of phytoplankton and zooplankton (Abstract)

J. Heringa

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)429-430
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit