Energy metabolism of bivalves at reduced oxygen tensions

A. De Zwaan, P. Cortesi, G. Van den Thillart, S. Brooks, K.B. Storey, J. Roos, G. Van Lieshout, O. Cattani, G. Vitali

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1029-1039
  TijdschriftScience of the Total Environment
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit