Engelse leenwoorden revisited. Een aanvulling

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

417 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)157-157
Aantal pagina's1
TijdschriftOnze Taal
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit