Engelse leenwoorden revisited. Hoeveel wordt het Nederlands gemixt met Engels?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

1454 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)132-134
Aantal pagina's3
TijdschriftOnze Taal
Volume5
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit