Engineering of primary carbon metabolism in filamentous fungi

Tania Chroumpi, Miia R. Makela, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBIOTECHNOLOGY ADVANCES
Volume43
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2020

Citeer dit