Engineering the Jatropha Hype in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

259 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Engineering the Jatropha Hype in Indonesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences