Enhanced cardiomyogenesis of human embryonic stem cells by a small molecular inhibitor of p38 MAPK.

R. Graichen, X. Xu, S.R. Braam, T. Balakrishnan, S. Norfiza, S. Sieh, S.Y. Soo, S.C. Tham, C.L. Mummery, A. Colman, R. Zweigerdt, B.P. Davidson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhanced cardiomyogenesis of human embryonic stem cells by a small molecular inhibitor of p38 MAPK.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences