Enhancement of co-production of nutritional protein and carotenoids in Dunaliella salina using a two-phase cultivation assisted by nitrogen level and light intensity

Yixing Sui, Maarten Muys, Dedmer B. Van de Waal, Sarah D'Adamo, Pieter Vermeir, Tânia V. Fernandes, Siegfried E. Vlaeminck (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancement of co-production of nutritional protein and carotenoids in Dunaliella salina using a two-phase cultivation assisted by nitrogen level and light intensity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds