Enhancing ecological integrity while preserving ecosystem services: constructing soft-sediment islands in a shallow lake

C.H.A. van Leeuwen (Co-auteur), R.J.M. Temmink, H. Jin, Y Kahlert, B.J.M. Robroek, M.P. Berg, L.P.M. Lamers, M. van den Akker, R. Posthoorn, A. Boosten, Han Olff, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEcological Solutions and Evidence
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit