Enhancing ecological integrity while preserving ecosystem services: constructing soft-sediment islands in a shallow lake

C.H.A. van Leeuwen (Co-auteur), R.J.M. Temmink, H. Jin, Y Kahlert, B.J.M. Robroek, M.P. Berg, L.P.M. Lamers, M. van den Akker, R. Posthoorn, A. Boosten, Han Olff, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Zoekresultaten