Enhancing Scholarly Publishing in the Humanities and Social Sciences: Innovation through Hybrid Forms of Publication

N.W. Jankowski, C. Tatum, Z. Tatum, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelInternational Scholarly Publishing Conference
UitgeverijSocial Science Electronic Publishing, Inc
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit