Enige faunistische aantekeningen over de vlinders uit de getijzone van het Waddengebied (Lepidoptera). (Some faunistic notes about moths from the tidal zone of the Wadden Zee coast (Lepidoptera)

M.G.M. Jansen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)52-58
  TijdschriftEntomologische Berichten
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit