Enkele opmerkingen over het geslacht Enteromorpha Link op de schorren en slikken van Z.W. Nederland. (Remarks on the genus Enteromorpha Link on the salt marshes and mud flats of the SW-Netherlands)

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)178-183
  TijdschriftGorteria
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit