Enriching the lives of Amsterdam’s diamond workers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15
Aantal pagina's16
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift40
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit