Enslaveability, Slavery and Global Micro Histories: Reflections through the Case of Cali

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)482-498
TijdschriftSlavery and Abolition
Volume43
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit