Enteroendocrine Dynamics - New Tools Reveal Hormonal Plasticity in the Gut

Joep Beumer, Helmuth Gehart, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enteroendocrine Dynamics - New Tools Reveal Hormonal Plasticity in the Gut'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences