Enterovirus 71 infection of human airway organoids reveals VP1-145 as a viral infectivity determinant

Sabine M G van der Sanden, Norman Sachs, Sylvie M Koekkoek, Gerrit Koen, Dasja Pajkrt, Hans Clevers, Katja C Wolthers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enterovirus 71 infection of human airway organoids reveals VP1-145 as a viral infectivity determinant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds