Entrepreneurs at sea: Trading practices, legal opportunities and early modern globalization

Maria Fusaro, Richard J. Blakemore, Benedetta Crivelli, Kate J. Ekama, Tijl Vanneste, Jan Lucassen, Matthias van Rossum, Yoshihiko Okabe, Per Hallen, Patrick M. Kane

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)774-786
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2016

Citeer dit