Enumeration of nitrite-oxidizing bacteria in grassland soils using a most probable number technique - effect of nitrite concentration and sampling procedure

G.J. Both, S. Gerards, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)277-285
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit