Environment-Dependent Genotype-Phenotype Associations in Avian Breeding Time

P. Gienapp (Co-auteur), V. Laine, A.C. Mateman, K. van Oers, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

189 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Genetics
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 aug. 2017

Citeer dit