Environmental and genealogical effects on DNA methylation in a widespread apomictic dandelion lineage

Verónica Noé Ibañez, Morgane van Antro, Cristian Peña‐Ponton, Slavica Milanovic‐Ivanovic, Cornelis A. M. Wagemaker, Fleur Gawehns, Koen J. F. Verhoeven* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Zoekresultaten