Environmental certification: Companies and products: Two vehicles for a life cycle approach?

Helias A Udo de Haes, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)168-170
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Life Cycle Assessment
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit