Environmental contamination by heavy metals and fluoride in the Saeftinge salt marsh (The Netherlands) and its effect on sheep

A.J. Baars, H. Van Beek, Th.J. Spierenburg, W.G. Beeftink, J. Nieuwenhuize, J.J. Pekelder, J. Boom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)90-98
  TijdschriftVeterinary Quarterly
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit