Environmental distribution of Cryptococcus species and some other yeast-like fungi in India

Anupam Prakash, Harbans S Randhawa, Zia U Khan, Suhail Ahmad, Ferry Hagen, Jacques F Meis, Anuradha Chowdhary

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Environmental distribution of Cryptococcus species and some other yeast-like fungi in India'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences