Environmental filtering: A case of bacterial community assembly in soil

Yan Yan, Peter G.L. Klinkhamer, Johannes A. van Veen, Eiko E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Environmental filtering: A case of bacterial community assembly in soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences