Environmental isolation and characterization of Cryptococcus species from living trees in Havana City, Cuba.

M.T. Illnait-Zaragozí, G.F. Martínez-Machín, C.M. Fernández-Andreu, M.R. Perurena-Lancha, F. Hagen, B. Theelen, T. Boekhout, J.F. Meis, C.H.W. Klaassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)138-144
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit