Environmental siblings of black agents of human chromoblastomycosis

V. A. Vicente, M. J. Najafzadeh, Jiufeng Sun, R. R. Gomes, D. Robl, S. G. Marques, C. M. P. S. Azevedo, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)47-63
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2014

  Citeer dit