Environmentally induced DNA methylation variation: A high-resolution study for unravelling the methylome plasticity and functionality in the Lombardy poplar

C.J. Peňa

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Putten, Wim H., Promotor
  • Verhoeven, Koen, Co-promotor
Datum van toekenning01 dec. 2023
Plaats van publicatieWageningen
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2023

Research theme

  • Biodiversity

Citeer dit