Environmentally plastic maternal effects only marginally alter rate of adaptation in a wild songbird

J.J.C. Ramakers, M.M.P. Cobben, T. E. Reed, Piter Bijma, M.E. Visser, P. Gienapp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Environmentally plastic maternal effects only marginally alter rate of adaptation in a wild songbird'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology