Envisioning Divine Didactics: Didactic Strategies in the Visionary Trilogy of Hildegard of Bingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftSacris Erudiri
Volume54
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit