Enzymatic Nh3-N determination - a specific method for determination of ammonia in water and sediments

H. Verdouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1129-1136
  TijdschriftWater Research
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit