Enzymatically hydrolyzable amino acids in North Sea sediments and their possible implication for sediment nutritional values

B. Dauwe, J.J. Middelburg, P. Van Rijswijk, J.J. Sinke, P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Enzymatically hydrolyzable amino acids in North Sea sediments and their possible implication for sediment nutritional values'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences