Ephaptic communication in the vertebrate retina.

R. Vroman, I. Klaassen, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)612
TijdschriftFrontiers in Human Neuroscience
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit