EphB activity suppresses colorectal cancer progression

E. Batlle, J. Bacani, H.L. Begthel, S. Jonkheer, A. Gregorieff, M.M.W. van den Born, N. Malats, E. Sancho, E. Boon, T. Pawson, S. Gallinger, S. Pals, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1126-1130
TijdschriftNature Genetics
Volume435
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit