EphB receptor activity suppresses colorectal cancer progression.

E. Batlle, J. Bacani, H. Begthel, S. Jonkheer, A. Gregorieff, M.van de Born, N. Malats, E. Sancho, E. Boon, T. Pawson, S. Gallinger, S. Pals, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EphB receptor activity suppresses colorectal cancer progression.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences