EphB/EphrinB receptors and Wnt signaling in colorectal cancer.

J.C. Clevers, E. Batlle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EphB/EphrinB receptors and Wnt signaling in colorectal cancer.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences