Ephemeral Memorials against 'Senseless Violence'; Materialisations of Public Outcry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-52
TijdschriftEtnofoor
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit