Epidemic increase of Endophyllum osteospermi (Uredinales, Pucciniaceae) on Chrysanthemoides monilifera.

A.R. Wood, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)117-125
  TijdschriftBiocontrol Science and Technology
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit