Epidemiological changes in tinea capitis over the sixty years of economic growth in China

Ping Zhan, Dongmei Li, Chong Wang, Jiufeng Sun, Chengfang Geng, Zhiwei Xiong, Seyedmojtaba Seyedmousavi, Weida Liu, G Sybren de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Epidemiological changes in tinea capitis over the sixty years of economic growth in China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences