Epidemiology of age-related maculopathy

J.R. Vingerling, C.C.W. Klaver, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

395 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-360
TijdschriftEpidemiologic Reviews
Volume17
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit