Epidemiology of Aspergillus species causing keratitis in Mexico

Abdullah M. S. Al-hatmi, Marino Alcantara Castro, G. Sybren De Hoog, Hamid Badali, Victor Flores Alvarado, Paul E. Verweij, Jacques F. Meis, Virginia Vanzzini Zago

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)144-151
TijdschriftMycoses
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 feb 2019

Citeer dit