Epidemiology of candidemia in Qatar, the Middle East: Performance of MALDI-TOF MS for the identification of Candida species, species distribution, outcome, and susceptibility pattern

S. J. Taj-Aldeen, A. Kolecka, R. Boesten, A. Alolaqi, M. Almaslamani, P. Chandra, J. F. Meis, T. Boekhout

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Epidemiology of candidemia in Qatar, the Middle East: Performance of MALDI-TOF MS for the identification of Candida species, species distribution, outcome, and susceptibility pattern'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences