EpiDiverse: European Training Network: Linking Ecology, Molecular Biology and Bioinformatics in plant epigenetic research

K.J.F. Verhoeven (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverNIOO-KNAW
OutputmediaOnline
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit