Epigenetic Regulation of Circadian Clocks and Its Involvement in Drug Addiction

Lamis Saad, Jean Zwiller, Andries Kalsbeek, Patrick Anglard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epigenetic Regulation of Circadian Clocks and Its Involvement in Drug Addiction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences