Epigenetic reprogramming: Prdm14 hits the accelerator

N. Geijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2247-2248
TijdschriftEMBO Journal
Volume31
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit