Epigenetics and animal personality: DNA methylation and its influence on exploratory behavior in great tits (Parus major)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epigenetics and animal personality: DNA methylation and its influence on exploratory behavior in great tits (Parus major)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology