Epigenetics in ecology and evolution: what we know and what we need to know

K.J.F. Verhoeven, Bridgett vonHoldt, Victoria Sork

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

192 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1631-1638
TijdschriftMolecular Ecology
Volume25
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit